Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 123


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus
§ 123
18.05.2015

LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2015 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN / SASKYN PERUSPÄÄOMAN KOROTTAMINEN

KH § 123

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky) järjestää Mänttä-Vilppulan toimipisteessä lentokoneasentajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Tällä hetkellä koulutustilat sijaitsevat Metsä Groupilta vuokratuissa tiloissa Metsä Tissuen tehdasalueella. Nykyisen koulutustilan vuokrasopimus päättyy elokuussa 2016 ja Metsä Group on ilmoittanut, että vuokrasopimusta ei ole enää tämän jälkeen mahdollista jatkaa. Näin ollen koulutuksen jatkumisen varmistamiseksi on sille löydettävä uudet tilat Mänttä-Vilppulasta.

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Sasky ovat yhdessä neuvotelleet mahdollisuudesta rakentaa ja rakennuttaa uudet lentokoneasentajakoulutuksen opetustilat. Uusien opetustilojen tulisi olla valmiina kesällä 2016, koska tilat on hyväksytettävä ja auditoitava ilmailuviranomaisten toimesta ennen niiden käyttöönottoa. Sasky ja kaupunki ovat neuvotelleet erilaisista toteuttamisvaihtoehdoista uudistilojen suhteen. Näissä neuvotteluissa on kaupunki päätynyt konserninäkökulmasta ratkaisuun, jossa rakennushankkeen toteuttaa Sasky ja sen rahoittaa pääosin Mänttä-Vilppulan kaupunki korottamalla koulutuskuntayhtymän peruspääomaa.

Saskyn nykyinen perussopimus mahdollistaa peruspääoman korottamisen yhtymäkokouksen päätöksellä. Tätä vastaavaa rahoitusmallia kuntayhtymässä on käytetty aiemminkin erilaisissa hankkeissa. Saskyn yhtymäkokous pidetään 27.5.2015 ja peruspääoman korottaminen silloin siellä esillä.

Sasky ei ole omassa talousarviossaan varautunut näiden opetustilojen rakentamiseen. Näin on perusteltua ja kaikkien edun mukaista, että Mänttä-Vilppula tekee peruspääomakorotuksen jo vuoden 2015 aikana. Käytyjen neuvottelujen perusteella Mänttä-Vilppulan kaupunki voisi korottaa Saskyn peruspääomaa kahdella (2,0) miljoonalla eurolla, joka on rakennushankkeen alustava kustannusarvio. Lisäksi on järkevää, että kaupunki tekee peruspääomakorotuksen kokonaisuudessaan yhdellä kertaa, jolloin Sasky voi aloittaa välittömästi omalta osaltaan suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta.

Kuntalain § 13 mukaan "kaupunginvaltuusto päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion". Mänttä-Vilppulan kaupunki ei ole omassa talousarviossaan varautunut peruspääoman korottamiseen. Näin ollen se vaatii lisämäärärahapäätöksen investointiosaan. Peruspääoman korotus rahoitettaisiin käytännössä lainanotolla.

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupuginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©