Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2015


 Pykälä   Otsikko
  112 SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2014
  113 OSALLISTUMINEN POHJASLAHDEN VALOKUITUVERKOSTON RAKENTAMISEEN
  114 LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040:N LUONNOSAINEISTOSTA
  115 YHTEISTYÖSOPIMUS VANKITYÖVOIMAN KÄYTÖSTÄ / LÄNSI-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE
  116 MÄÄRÄAIKAISEN MATEMATIIKAN JA TIETOTEKNIIKAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPA SIVISTYSTOIMEEN
  117 TOIMIEN TÄYTTÖLUPIA SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUIHIN
  118 KONSERNIHALLINNON TIEDOKSIANTOJA
  119 ILMOITUSASIAT
  120 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  121 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN 20.4.2015 PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Helander Annelijäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Jatkola Ilkkavarajäsen
  Hakala Hennavarajäsen
  Lauronen Erkkivarajäsen
 
  Pirttilahti Artovaltuuston pj.
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Rauhala Saarahallintojoht./pk.pitäjä
  Auvinen Markustalousjohtaja
  Korhonen Ismotoimitusjohtaja
  Nikmo Ilkkakaupunginlakimies


©