Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.01.2015


 Pykälä   Otsikko
  1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTON JA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT, ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT
  2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN ILMOITUKSET JA KUULUTUKSET
  3 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN JA TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN VUONNA 2015
  4 ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA / VARAJÄSEN MERJA PARVIAINEN
  5 ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA / VARAJÄSEN HELENA SALOMAA
  6 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET 2015
  7 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2014 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
  8 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT
  9 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT
  10 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSVAATIMUKSEN TARKISTAMINEN JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
  11 VASTAAVAN KURAATTORIN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA
  12 KOULUKURAATTORIN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA
  13 RUOKAPALVELUESIMIEHEN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA
  14 TÄYTTÖLUPA SIVISTYSTOIMEEN
  15 OSAKEHUONEISTON MYYMINEN, KIRKKOTIE 2 AS 6
  16 JOHTOJEN JA KAAPELEIDEN SIJOITUSLUPAKÄYTÄNTÖ
  17 KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN
  18 AUNE TITOVIN ESITYS VILPPULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISEKSI
  19 LAUSUNTO SIVISTYSLAUTAKUNNALLE VALTUUTETTU HARRI KOHVAKAN ALOITTEESTA
  20 KANSALAISALOITE; KOULULAISTEN AAMUPÄIVÄTOIMINTA MÄNTÄN KAUPUNGISSA
  21 MÄNTÄN SANKARIT -TEOKSEN JAKELU
  22 MÄNTTÄ 200-AJO
  23 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  24 KUNTAYHTYMIEN PÖYTÄKIRJAT
  25 ILMOITUSASIAT
  26 HALLINTOPALVELUIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.11.2014-12.1.2015

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Haapoja Janijäsen
  Helander Annelijäsen
  Kivilahti Mikkojäsen
  Lindroos Kaijäsen
  Siltanen Lassejäsen
 
  Pirttilahti Artovaltuuston pj.
  Tuominen Riittavaltuuston I vpj.
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Rauhala Saarahallintojohtaja, pk.pitäjä
  Auvinen Markustalousjohtaja
  Peltonen Tainasivistysjohtaja


©