Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 15.12.2014

Kaupunginvaltuusto
Kokous 15.12.2014 / Pykälä 67Kaupunginhallitus
§ 383
08.12.2014
Kaupunginvaltuusto
§ 67
15.12.2014

VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN MYYMINEN JA LAINAN MYÖNTÄMINEN MÄNTÄN KAUKOLÄMPÖ OY:LLE

KH § 383
LIITE 8 : Kauppakirjaluonnokset (jaetaan kokouksessa)


Kaupunkikonsernin kunnallistekniikan kehittämisen myötä samanaikaisesti Mäntän Lämpövesi Oy:n perustamisen yhteydessä tuli vuoden 2013 (kh 14.10.2013 § 331, kv 11.11.2013 § 69) aikana esille myös ajatus vesihuollon ja kaukolämmön organisoitumisesta yhteisen konsernirakenteen alle.

Asiaa on valmisteltu kuluvan vuoden aikana ja se oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 10.11.2014, § 343. Tällöin kaupunginhallitus päätti seuraavaa:

"Kaupunginhallitus päättää

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.11.2014, § 361, hyväksyä perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen Mäntän Vesihuolto Oy:n perustamisesta.

Kokousten jälkeen on tilannetta on tarkasteltu uudestaan sekä viranhaltijoiden että ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Tarkastelussa on tultu siihen tulokseen, että järkevintä on myydä vesihuoltoliikelaitos suoraan Mäntän Kaukolämpö Oy:lle ilman, että vesihuoltoliikelaitosta ensin yhtiöitettäisiin. Näin erilliseltä yhtiön perustamiselta sekä vältytään muutoinkin turhalta byrokratialta. Lisäksi tätä kautta päästään siihen tilanteeseen, että Mäntän Kaukolämpö Oy voi maksaa suoraan kaupungille kauppaa varten tarvitsemaa lainaa takaisin.

Tulevaa kauppaa varten kaupunki on hankkinut ulkopuolisen arvonmäärityksen, jonka pohjalta liikelaitokselle on arvioitu myyntihinta, joka on kokonaisuudessaan 9.167.000 €. Koska kysymyksessä on vesihuoltolaitos, niin pääosin laitoksen omaisuus muodostuu vesi- ja viemäriverkostosta ja näihin verkostoihin liittyvistä pumppaamoista, vesisäiliöistä ym. Tästä seuraa, että verotuksellisista syistä on kauppa jaettava kahteen osaan. Puhtaasti vesi- ja viemäriverkostoon ja niihin suoraan liittyvine osioihin sekä laitoksen hallitsemiin rakennuksiin. Kaupasta laaditaan kaksi kauppakirjaa, toinen verkostojen osalta suuruudeltaan 9.000.000 € ja toinen rakennusten osalta 167.000 €. Rakennusten osalta kauppahinta on pyritty laskemaan rakennusten nykyarvon mukaan.

 

 

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen päätös 24.11.2014 § 361 kumotaan.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pentti Paananen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

KV § 67
LIITE 4: Kauppakirjaluonnokset

Kaupunginhallituksen päätösesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää, että

- Mänttä-Vilppulan kaupunki myy omistamansa vesihuoltoliikelaitoksen Mäntän Kaukolämpö Oy:lle 9.167.000 €:n kauppahinnalla ja

- kaupasta laaditaan kaksi kauppakirjaa, toinen verkostosta suuruudeltaan 9.000.000 € ja toinen rakennuksista suuruudeltaan 167.000 €

- kaupunki myöntää Mäntän Kaukolämpö Oy:lle 9.200.000 euron lainan, joka voi olla osin tai kokonaan pääomalainaa ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan neuvottelemaan antolainan velkakirjan ehdoista

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Keijo Neulaniemi, Pentti Paananen ja Erkki Viitanen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

©