Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 15.12.2014

Kaupunginvaltuusto
Kokous 15.12.2014 / Pykälä 66Kaupunginhallitus
§ 382
08.12.2014
Kaupunginvaltuusto
§ 66
15.12.2014

MÄNTÄN PUHDISTAMON LAINAN TAKAUS 2014

KH § 382

Mäntän Puhdistamo Oy on Mänttä-Vilppulan kaupungin, Metsä Tissuen, Kemiran ja Mäntän Energian omistama jätevedenpuhdistuspalveluita tuottama yhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna 2008. Mänttä-Vilppulan kaupunki omistaa yhtiöstä 46 prosenttia. Muiden osakkaiden omistusosuus yhtiöstä on kunkin 18 prosenttia.

Mäntän Puhdistamo Oy:n perustamisen yhteydessä päädyttiin sopimukseen, minkä perusteella silloin tehdyssä puhdistamon remontissa ja tulevissa investoinneissa käytetään Metä Tissuen ja kaupungin välillä kustannustenjakosuhdetta: kaupunki 58 % ja Metsä Tissue 42 %.

Mäntän puhdistamo Oy on tehnyt 13.11.2014 päätöksen ottaa 300.000 € lainan tulevia investointeja varten. Näitä ovat mm. lietealtaan holvin korjaus, 1-ilmastusaltaan ilmastimien kumikalvojen vaihto, talousvesiputkien uusiminen, lietteen kuivauksen tehostaminen ja rakennuksen bitumi- ja peltikatteen uusiminen. Lainan saamisen ehtona Mäntän seudun osuuspankki vaatii lainalle takaukset Metsä Groupilta (42%) ja Mänttä Vilppulan kaupungilta (58%).

Puhdistamon lainajärjestelyssä vuonna 2013 otettu 130.000 euron laina on yhdistetty uuteen 300.000 investointeja varten tarvittavaan lainaan. Tästä syystä lainan pääoma on 430.000 euroa. Kaupungin takausvastuut kasvavat todellisuudessa siten nettona 174.000 euroa.

Kaupungin periaatteena on ollut, että omavelkaisia takauksia annetaan pääsääntöisesti ainoastaan kaupungin omille konserniyhteisöille, poikkeuksellisesti myös kaupungin osakkuusyhteisölle tai kuntayhtymälle, sekä kunnallisteknisiin ratkaisuihin esim. vesiosuuskuntien osalta.

Mäntän Puhdistamo Oy on kaupungin osakkuusyhteisö, joka toimenkuvansa osalta, kaupungin jätevesien puhdistus, nivoutuu tiiviisti kaupungin tuottamiin palveluihin. Kaupungin takausosuus 430.000 euron lainasta olisi 249.400 euroa ja Tissuen osuus 180.600 euroa.

Kuntalain 13 § mukaan kaupunginvaltuusto ”päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta."

Kaupunki on aikaisemmin taannut Mäntän Puhdistamon lainoja seuraavasti: lainan pääoma (kaupungin osuus takausvastuista suluissa) :

Puhdistamo on lyhentänyt lainoja normaalisti maksuohjelman mukaan. Näin myös kaupungin takausvastuu on pienentynyt samalla vauhdilla kuin lainoja on lyhennetty.

 

 

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Markus Auvinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

KV § 66

Kaupunginhallituksen päätösesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää

- myöntää Mäntän Puhdistamo Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 249.400 € Mäntän Seudun Osuuspankista nostettavalle 430.000 euron lainalle, 12kk euribor (360) + 1,15 % marginaali, tasalyhennykset kuukausittain, laina-aika 5 vuotta 3 kuukautta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Erkki Viitanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

©