Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 15.12.2014

Kaupunginvaltuusto
Kokous 15.12.2014 / Pykälä 65Kaupunginhallitus
§ 381
08.12.2014
Kaupunginvaltuusto
§ 65
15.12.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

KH § 381

LIITE 7 :Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Kuntalakiin kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna 2014.

Kaupunginvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta.

Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hyväksyttyjen perusteiden pohjalta tehdään tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseksi ja toimeenpanon valvomiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyy nämä tarkemmat ohjeet myöhemmin.

Sisäisen valvonnan perusteisiin tulee sisällyttää määräykset kunnanhallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuus toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan.

(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KV § 65
LIITE 3: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Kaupunginhallituksen päätösesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää

-hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisesti

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©