Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 15.12.2014

Kaupunginvaltuusto
Kokous 15.12.2014 / Pykälä 62
YT-ryhmä
§ 29
09.10.2014
Kaupunginhallitus
§ 351
24.11.2014
Kaupunginvaltuusto
§ 62
15.12.2014

SOTE-HENKILÖSTÖN HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUKSEN JA VIRKA- JA TYÖVAPAIDEN JATKAMINEN

YTRYH § 29

LIITE 1: Henkilöstön siirtosopimus ja henkilöstöluettelo (virka- ja työvapaat) väliaikaisen sote-sopimuksen ajaksi

LIITE 2: Henkilöstölistaus

Mänttä-Vilppulan kaupungin sote-henkilöstö on työskennellyt 1.1.2013 lukien Mäntänvuoren Terveys Oy:ssä tai Pihlajalinna Oy:ssä. Kysymyksessä oli alunperin 31.12.2014 päättymään tarkoitettu määräaikainen hanke. Henkilöstön työskentely em. yhtiöissä perustunut vastaavaan määräaikaiseen henkilöstön siirtosopimukseen (kaupunginvaltuusto 27.12.2012 § 106).

Mänttä-Vilppulan kaupungin sote-henkilöstölle on kaupunginhallituksen päätöksellä 19.12.2012 § 372 myönnetty harkinnanvarainen palkaton virka-/työvapaa 1.1.2013 - 31.12.2014 Mäntänvuoren Terveys Oy:ssä tai Pihlajalinna Oy:ssä työskentelyä varten. Kaupunginhallitus on muuttanut em. päätöstään 28.1.2013 § 39 siten, että sosiaalityöntekijät, sosiaaliasiainhoitaja, johtava sosiaalityöntekijä ja etuuskäsittelijä on poistettu niiden joukosta, joille virka-/työvapaa myönnettiin.

Markkinaoikeus kumosi päätöksellään 11.6.2013 kaupunginvaltuuston päätöksen palvelunhankinnasta (26.11.12 § 68) ja kaupunki kilpailutti palvelut syksyllä 2013. Hankintapäätöksestä tehdyn valituksen ja kaupungin markkinaoikeuden päätöksestä tekemän valituksen johdosta 1.1.2015 lukien joudutaan edelleen toimimaan 1.1.2014 lukien Pihlajalinna Oy:n kanssa solmitun väliaikaisen palvelutuotantosopimuksen varassa. Kaupunginhallituksen 27.1.2014 § 21 tekemän päätöksen mukaisesti väliaikainen sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes hankintapäätökseen on saatu lainvoimainen ratkaisu ja varsinainen palvelutuotantosopimus on allekirjoitettu. Väliaikainen sopimus on lopullisesti hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.5.2014 § 161.

Henkilöstön siirtosopimusta ja sote-henkilöstön virka- ja työvapaita tulee jatkaa vastaamaan väliaikaisen sopimuksen voimassa oloa. Tarkoitus on, että asia tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn 24.11.2014. Kaupunginhallitukselle tullaan esittämään, että

* Mänttä-Vilppulan kaupungin sote-henkilöstön virka-/työvapaita jatketaan vastaamaan sote-palveluhankinnan Pihlajalinna Oy:n kanssa tehtyä väliaikaista sopimusta siten, että virka-/työvapaa ovat voimassa siihen saakka, kunnes hankintapäätöksestä tehtyyn valitukseen on saatu lainvoimainen ratkaisu ja varsinainen palvelutuotantosopimus astuu voimaan, ja että

* kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen, joka on voimassa vastaavasti siihen saakka, kunnes hankintapäätöksestä tehtyyn valitukseen on saatu lainvoimainen ratkaisu ja varsinainen palvelutuotantosopimus astuu voimaan.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700)

Päätös: YT-ryhmä hyväksyi henkilöstön siirtosopimuksen liitteen mukaisesti ja totesi, että lopullinen luettelo virka-/ työvapaista laaditaan vastaamaan 31.12.2014 tilannetta; virka-/työvapaa myönnetään niille, joiden palvelussuhde kaupunkiin on silloin voimassa.

KH § 351 YT-ryhmä hyväksyi henkilöstön siirtosopimuksen liitteen mukaisesti ja totesi, että lopullinen luettelo virka-/ työvapaista laaditaan vastaamaan 31.12.2014 tilannetta; virka-/työvapaa myönnetään niille, joiden palvelussuhde kaupunkiin on silloin voimassa.

 

Kaupunginhallitus

LIITE 7: Henkilöstön siirtosopimus ja henkilöstöluettelo (virka- ja työvapaat) väliaikaisen sote-sopimuksen ajaksi, Henkilöstölistaus

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Selvyyden vuoksi todetaan, että virka- ja työvapaiden myöntäminen käsitellään kaupunginhallituksessa erikseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Anneli Helander poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

KV § 62
LIITE 2: Henkilöstön siirtosopimus

Kaupunginhallituksen päätösesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tea Pirttilahti, Anne Vuorinen ja Hilkka Ylä-Pynnönen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

©