Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 15.12.2014

Kaupunginvaltuusto
Kokous 15.12.2014 / Pykälä 61YT-ryhmä
§ 36
29.10.2014
Kaupunginhallitus
§ 350
24.11.2014
Kaupunginvaltuusto
§ 61
15.12.2014

HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS, JUUPAJOEN SOTE-HENKILÖSTÖ 1.1.15 - 31.12.16

YTRYH § 36

LIITE 1: Henkilöstön siirtosopimus, Juupajoen sote-henkilöstö 1.1.15 - 31.12.16

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat päättäneet muodostaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen 1.1.2015 lukien siten, että Mänttä-Vilppulan kaupunki toimii vastuukuntana. Juupajoen kunnan sote-henkilöstö siirtyy kaupungin palvelussuhteisiin 1.1.2015 lukien (Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto 30.6.2014 § 26 ja Juupajoen kunnanvaltuusto 30.6.2014 § 23). Mänttä-Vilppulan kaupunki tulee perustamaan Juupajoen sote-henkilöstöä varten tarvittavat virat ja toimet kaupungin organisaatioon.

Juupajoen kunnalle sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuottaa tällä hetkellä ryhmittymä Pihlajalinna Oy, Dextra Oy ja Mäntänvuoren Terveys Oy. Sopimus on nyt tehty 31.12.2014 saakka ja tätä koskeva Juupajoen kunnan toteuttama henkilöstön siirto ja henkilöstön siirtosopimus on voimassa vastaavasti kuluvan vuoden loppuun saakka. Juupajoen kunta on kuitenkin nyt päättänyt käyttää hankintasopimukseen sisältyvän option palveluiden hankkimisesta 1.1.15 - 31.12.16, kunnanvaltuusto 13.10.2014 § 31.

Juupajoen kunnanvaltuuston em. päätös sitoo Mänttä-Vilppulaa sote-yhteistoiminta-alueen vastuukuntana, joten kaupungille vuoden 2015 alussa siirtynyt Juupajoen sote-henkilöstö tulee siirtää liikkeen luovutuksena ryhmittymälle Pihlajalinna Oy, Dextra Oy ja Mäntänvuoren Terveys Oy ajalle 1.1.15 - 31.12.16.

Juupajoen kunnan koko sote-toimiala henkilöstöineen lukuun ottamatta viranomaistehtäviä siirtyy uudelle työnantajalle, joten kysymyksessä on liikkeen luovutus.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä henkilöstön asema on turvattu työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain määräyksillä, mutta lisäksi on vastaavissa tilanteissa laadittu erillinen henkilöstön siirtosopimus.

Siirtosopimuksessa on todettu sovellettava työehtosopimus, siirtyvän henkilöstön virka-/työvapaiden myöntäminen, vuosilomien määräytyminen. Siinä on myös sovittu, että eläkekertymät säilyvät.

Siirtosopimus on pöytäkirjan liitteenä.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Päätös: YT-ryhmä hyväksyi sopimuksen siten muutettuna, että kohdan 2. viimeinen lause "Palvelusvuosiin sidottuja työsuhteen ehtoja määritettäessä otetaan huomioon kokonaisuudessaan aikaisempi virka- ja työsuhde Juupajoen kunnan palveluksessa." poistetaan.

Hyväksytty siirtosopimus pöytäkirjan liitteenä 1.

 

KH § 350

LIITE 6: Sopimus henkilöstön siirrosta / Juupajoelta siirtynyt henkilöstö

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupuginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KV § 61

LIITE 1: Sopimus henkilöstön siirrosta / Juupajoelta siirtynyt henkilöstö

Kaupunginhallituksen päätösesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©