Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 15.12.2014

Kaupunginvaltuusto
Kokous 15.12.2014 / Pykälä 60Kaupunginvaltuusto
§ 60
15.12.2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

KV § 60

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Kivilahti ja Harri Kohvakka. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa perjantaina 19.12.2014.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Kivilahti ja Sami Kouvonen.

©