Poistuminen | Toimielimet | Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta | Esityslista 27.11.2014

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 27.11.2014 / Asia 39Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 
27.11.2014

39

ANOMUS JÄTEVESIMAKSUN OSITTAISESTA VAPAUTTAMISESTA, PAAVO MÄKI

VESIHJTK

Paavo Mäki, os. Pukkilankatu 4, 35700 Vilppula, on lähettänyt sähköpostitse anomuksen jätevesimaksun osittaisesta vapauttamisesta vuosien 2013 - 2014 maksuunpannusta maksusta.

Perusteluinaan hakija esittää, että kiinteistössä on ollut syksyllä vesivahinko, ja sen yhteydessä vuoti perustusten hiekan kautta vettä salaojiin. Tätä vuotoa ei silmämääräisesti ollut mitenkään havaittavissa. Kiinteistöllä on vakuutus, joka ei kuitenkaan korvannut vuotanutta vettä.

Kiinteistön veden kulutus on ollut edellisinä laskutuskausina seuraava:

Kolmen edellisen kauden (2010 - 2013) keskiarvo on ollut 94 m3, joten kauden 2013 - 2014 aikana on keskiarvoon verrattuna kiinteistössä kulunut 58 m3 enemmän vettä. Jäteveden verollinen laskutushinta on 2,60 €/m3 jonka mukaan keskiarvoa suurempi laskutus on ollut 140,40 €.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh 03 488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

Päätös:

©