Poistuminen | Toimielimet | Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta | Esityslista 27.11.2014

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 27.11.2014 / Asia 38Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 
27.11.2014

38

LAUSUNTO KOSKIEN VAPAUTUSHAKEMUSTA KOSKIEN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN VERKOSTOON LIITTYMISESTÄ, KARI JA PÄIVI NORDMAN

VESIHJTK

Vs. ympäristönsuojelusihteeri pyytää lausuntoa Kari ja Päivi Nordmanin vapautushakemuksesta koskien liittymistä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Kari ja Päivi Nordmanin kiinteistö (508-401-3-62) on vakituisessa asuinkäytössä ja sijaitsee osoitteessa Poukantie 116.

Perusteluinaan hakijat esittävät seuraavaa:

Kiinteistöllä on tehty selvitys jätevesijärjestelmästä v. 2010, ja silloin tehdyssä tarkastuksessa havaittiin puutteita, mm. umpisäiliön hälytin puuttui sekä talous- ja pesuvesien imeytyskenttä puuttui. Edellä mainitut perusteet eivät ole riittäviä vapautuksen myöntämiseen, joten lausuntona voidaan esittää, että kiinteistölle ei myönnetä vapautusta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03 488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää lausuntonaan

Päätös:

©