Poistuminen | Toimielimet | Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta | Esityslista 27.11.2014

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 27.11.2014 / Asia 37Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 
27.11.2014

37

LAUSUNTO KOSKIEN VAPAUTUSHAKEMUSTA VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN VERKOSTOON LIITTYMISESTÄ, RAIJA LAUBE

VESIHJTK

Vs. ympäristönsuojelusihteeri pyytää lausuntoa Raija Lauben vapautushakemusta koskien liittymistä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Raija Lauben kiinteistö (508-401-3-298) on kesäaikana n. 4 - 6 viikkoa käytössä ja sijaitsee osoitteessa Poukantie 124.

Perusteluina hakemukselleen Raija Laube esittää seuraavaa:

Koska kiinteistön käyttö on vähäinen ja on kesäisin vain lyhyen aikaa käytössä sekä jätevesijärjestelmä on määräysten mukainen voidaan lausuntona esittää, että kiinteistö vapautetaan liittymisestä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Mikäli kiinteistön käyttöaika muuttuu hakijan esittämästä, palataan asiaan uudelleen.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03 488 8345)

Esittelijän tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää lausuntonaan, että

Päätös:

©