Poistuminen | Toimielimet | Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta | Esityslista 27.11.2014

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 27.11.2014 / Asia 36Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 
27.11.2014

36

LAUSUNTO KOSKIEN VAPAUTUSHAKEMUSTA VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN VERKOSTOON LIITTYMISESTÄ, TERTTU HUHTANEN JA KIRSTI LIUKKONEN

VESIHJTK

Vs. ympäristönsuojelusihteeri pyytää lausuntoa Terttu Huhtasen ja Kirsti Liukkosen vapautushakemuksesta koskien liittymistä kunnalliseen viemäriverkostoon.

Terttu Huhtasen ja Kirsti Liukkosen kiinteistö (Rno: 3:431) toimii kesämökkinä ja sijaitsee osoitteessa Väinöläntie 43.

Perusteluinaan hakijat esittävät seuraavaa:

Kiinteistö on liitetty jo aikaisemmin vesijohtoverkostoon ja omistajalla on tarkoitus rakentaa jätevesille oma umpisäilöjärjestelmä vuoden 2015 aikana.

Koska kiinteistön käyttö on vähäistä ja hakijalla on tarkoitus rakentaa umpisäiliö vuoden 2015 aikana voidaan puoltaa vapautushakemusta liittymisestä kunnalliseen viemäriverkostoon.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03 488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää lausuntonaan, että

Päätös:

©