Poistuminen | Toimielimet | Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta | Esityslista 27.11.2014

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 27.11.2014 / Asia 35Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 
27.11.2014

35

LAUSUNTO KOSKIEN VAPAUTUSHAKEMUSTA VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN VERKOSTOON LIITTYMISESTÄ, JANNE LAMPINEN

VESIHJTK

Vs. ympäristönsuojelusihteeri pyytää lausuntoa Janne Lampisen vapautushakemuksesta koskien liittymistä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Janne Lampisen kiinteistö (508-401-0003-0053) on kesäaikaisin satunnaisessa käytössä ja sijaitsee osoitteessa Poukantie 44.

Perusteluina hakemukselleen Janne Lampinen esittää seuraavaa:

Koska kiinteistön käyttö on vähäistä ja rakennus ei ole vakituiseen asumiseen kelvollinen voidaan lausuntona esittää, että kiinteistö vapautetaan liittymisestä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon edellyttäen, että saunan pesuvesien imeytys on hoidettu määräysten mukaisesti.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03 488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää lausuntonaan

Päätös:

©