Poistuminen | Toimielimet | Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta | Esityslista 27.11.2014

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 27.11.2014 / Asia 32


Edellinen asia | Seuraava asia

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 
27.11.2014

32

VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TALOUDEN TOTEUTUMA 31.10.2014

VESIHJTK

LIITE 1: Vesihuoltoliikelaitoksen toteutumisvertailu 31.10.2014, tuloslaskelma

LIITE 2: Vesihuoltoliikelaitoksen toimintamenot/-tulot 31.10.2014

Vuoden 2014 kymmenen ensimmäisen kuukauden toteutuma on esitetty liitteissä 1 ja 2. Laskennallinen toteutumisprosentti on 83,3.

Toimintamenojen toteutumisprosentti on ulkoisten ja sisäisten menojen osalta 75,1 ja tulojen 72,2. Tuloslaskelma näyttää lokakuun lopussa 52.200 €:n ylijäämää.

Tuloista puuttuu marraskuussa tehtävä viimeinen vuosittainen laskutuserä ja se mukaan lukien tulot muodostuvat likimain talousarvion mukaisesti. Menojen osalta jäätäneen jonkun verran alle talousarvion, joten arvioitu vuosittainen ylijäämä on n. 150.000 €.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03 488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 31.10.2014.

Päätös:


Edellinen asia | Seuraava asia©