Poistuminen | Toimielimet | Vanhusneuvosto | Pöytäkirja 29.10.2014

Vanhusneuvosto
Kokous 29.10.2014 / Pykälä 13Vanhusneuvosto
§ 13
29.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANHNEU § 13

Vanhusneuvoston toimintasäännö 4 § mukaan vuoden viimeisessä kokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

Vuoden 2015 kaupungin talousarvioon on esitetty 4.000 euron määräraha vanhusneuvoston toimintaan seuraavasti:

 

Kokouskulut
2.000
Muut palvelut (koulutus,ilmoitukset,tapahtumat)
2.000
Yhteensä
4.000

Valmistelijan esityksenä on, että kokouksessa valmistellaan toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys vanhusneuvoston talousarvioksi.

Päätettiin vuuoden 2015 toiminnasta seuraavasti:

* Vuoden ensimmäisessä kokouksessa valitaan toimintasäännön mukaisesti puheenjohtaja kaksivuotiskaudelle 2015-16

* Toimintaa toteutetaan toimintasäännön mukaisesti siten, että erityinen huomio on vanhuspalvelusuunnitelman toteutumisen seurannassa, ikääntyneen väestön neuvontapalveluiden toteutuksessa ja ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilan arvioinnissa

* Seutataan myös SOTE-järjestämislain valmistelun toteutumista

* Kokoukset sovittiin alustavasti pidettäviksi helmi-,touko-,syys- ja marraskuussa

©