Poistuminen | Toimielimet | Vanhusneuvosto | Pöytäkirja 29.10.2014

Vanhusneuvosto
Kokous 29.10.2014 / Pykälä 12Vanhusneuvosto
§ 12
29.10.2014

JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN YHTEISTOIMINTA- JA NEUVOTTELUTILAISUUS

VANHNEU § 12

Vanhusneuvoston toimintasäännön 3 §:n, kohta 8. mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on kutsua vuosittain kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien yhteisöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen.

Valmistelijan esityksenä on, että vanhusneuvosto päättää tilaisuuden järjestämisestä.

Päätös:

Päätettiin järjestää kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien yhteisöjen yhteistyö- ja neuvottelutilaisuus 20.11.2014 klo 13.00. Tilaisuuden sisältönä on keskustelu yhteistyöstä ja ajankohtaisista asioista.

©