Poistuminen | Toimielimet | Vanhusneuvosto | Pöytäkirja 29.10.2014

Vanhusneuvosto
Kokous 29.10.2014 / Pykälä 11


Edellinen asia | Seuraava asia


Vanhusneuvosto
§ 9
10.09.2014
Vanhusneuvosto
§ 11
29.10.2014

PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

VANHNEU § 9

Vanhusneuvosto on käsitellyt vanhussuunnnitelmaa kokouksissaan 26.2.2014, 9.4.2014 ja 11.6.2014. Käsittelyn perusteella on koottu luonnos "Palvelusuunnitelma ikääntyvälle väestölle 2014-16", joka on toimitettu vanhusneuvoston jäsenille etukäteen 24.7.2014.

Valmistelijan esityksenä on, että tässä kokouksessa

-käsitellään suunnitelmaluonnos ja tehdään siihen tarvittavat muutokset ja tarkennukset

-pyydetään suunnitelmasta kaupungin teknisen toimen ja sivistystoimen sekä Mäntänvuoren Terveys Oy:n lausunnot

Suunnitelma käsitellään vielä kerran vanhusneuvostossa, jonka jälkeen se esitetään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

(Valmistelija tilaajajohtaja Saara Rauhala, 050 300 9599)

Päätös:

Käytiin yleiskeskustelu suunnitelmaluonnoksesta ja sen jälkeen suunnitelma käytiin läpi yksityiskohdittain. Esitettyyn luonnokseen ei tehty muutoksia.

Päätettiin pyytää suunnitelmaluonnoksesta kaupungin teknisen toimen ja sivistystoimen sekä Mäntänvuoren Terveys Oy:n lausunnot.

 

 

VANHNEU § 11

LIITE 1: Sivistystoimen ja teknisen toimen lausunnot ja Palvelusuunnitelma ikääntyvälle väestölle 2014-16 / Vanhusneuvoston esitys 29.10.2014

Sivistystoimen ja teknisen toimen lausunnot ovat liitteenä. Mäntänvuoren Terveys Oy/johtava lääkäri Sanna Määttänen on ilmoittanut sähköpostitse lausuntonaan, että yhtiöllä ei ole huomautettavaa suunnitelmasta.

Suunnitelmatekstiin on tehty muutamia tarkennuksia, jotka esitellään kokouksessa.

Valmistelijan esityksenä on, että suunnitelma esitetään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Käsiteltiin annetut lausunnnot. Suunnitelmaan lisättiin suunnitelman seurantaa koskeva kohta 7.

Päätettiin esittää suunnitelma kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia©