Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.12.2014


 Pykälä   Otsikko
  366 MÄNTÄN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 8:N OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS
  367 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN VALMIUSSUUNNITELMA JA EVAKUOINTISUUNNITELMA
  368 LAUSUNTO PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
  369 MAKSULLISEN LOMITTAJA-AVUN TUNTIHINNAN SUBVENTOINTI
  370 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSOPIMUS PSHP:N KANSSA VUODELLE 2015
  371 LABORATORIOTOIMINNAN NÄYTTEENOTTOPISTEET
  372 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN ETENEMINEN PIRKANMAALLA
  373 TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.1.2015
  374 PERUSTERVEYDENHUOLLON SUORITEHINNAT ULKOISEEN LASKUTUKSEEN 1.1.2015
  375 JOHTAVA LÄÄKÄRIN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN 1.1.2015 LUKIEN
  376 TÄYTTÖLUPA MÄÄRÄAIKAISEN OHJAAJAN PALKKAAMISEEN MAAHANMUUTTOASIOIDEN KOORDINOINTIIN
  377 SIVISTYSTOIMEN TÄYTTÖLUPA / MÄÄRÄAIKAINEN VALMISTAVAN OPETTAJAN VIRKA
  378 HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN MATTI JA SIRKKA KAIVOKSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
  379 SUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSPÄIVIKSI KEVÄTKAUDELLA 2015
  380 PERUSPALVELULAUTAKUNNAN JA YKSILÖJAOSTON JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA
  381 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
  382 MÄNTÄN PUHDISTAMON LAINAN TAKAUS 2014
  383 VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN MYYMINEN JA LAINAN MYÖNTÄMINEN MÄNTÄN KAUKOLÄMPÖ OY:LLE
  384 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017
  385 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT 3, 4 JA 5/2014
  386 KUNTAYHTYMIEN PÖYTÄKIRJAT
  387 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  388 ILMOITUSASIAT
  389 KAUPUNGINJOHTAJAN VUOSILOMA 2014

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Haapoja Janijäsen
  Helander Annelijäsen
  Kivilahti Mikkojäsen
  Lindroos Kaijäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Vuohelainen Laurivarajäsen
 
  Pirttilahti Artovaltuuston pj.
  Tuominen Riittavaltuuston I vpj.
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Rauhala Saarahallintojohtaja,pöytäk.pitäjä
  Auvinen Markustalousjohtaja
  Kivinen Heikkihenkilöstöpäällikkö


©