Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 27.10.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 27.10.2014 / Pykälä 313Kaupunginhallitus
§ 313
27.10.2014

VUODEN 2014 TAIDEHANKINNAT

KH § 313

Kaupungin talousarviossa on varattu 12.000 euron määräraha taidehankintoihin.

Kaupungin taidehankintatoimikunta on päättänyt 3.9.2014 pitämässään kokouksessa esittää kaupunginhallitukselle seuraavien teosten hankintaa:

TaiteilijaHinta

Pasi Soukkalan 4 maalausta

800€

Noora Nio-Jus: Kino Säde, veistos

1.200€

A. Saarikosken 4 teosta


1.800€

Juha Menna: Iso Sisko, veistos

2.400€

Pirjo Hokkasen tuottama tekstiilitaideteos
3.500€

Teos sijoitetaan Punatulkkuun (kokonaishinta
3.500 €

5000, loppu 1500 maksetaan 2015)

Yhteensä vuonna 2014


9.700 €

Mäntän Kuvataideviikot ry:n toiminnanjohtaja on kutsuttu paikalle kokoukseen.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää hankkia taideteokset taidehankintatoimikunnan esityksen mukaisesti.

Asian käsittelyn aikana Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtaja Tiina Nyrhinen esitteli asiaa.

Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää siirtää asian käsittelyn uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Anneli Helander poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

©