Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 27.10.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 27.10.2014 / Pykälä 309


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus
§ 309
27.10.2014

MÄNTTÄ-VILPPULAN LAUSUNTO / HALLITUKSEN ESITYS EDUSKAUNNALLE LAIKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

KH § 309Opetus- ja Kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (Viite OKM082:00/2014).

Mänttä-Vilppulan kaupunki antaa lausuntonsa koskien kansalaisopistoa. Täällä ei ole kansanopistoa tai opintokeskusta.


Hallituksen esityksessä laiksi vapaasta sivistystyöstä katsomme olevan hy-

vää seuraavasti:


Väistämättä kansalaisopiston kurssit vähenevät valtionosuuden vähenemi-

sen ja suoritemääräkilpailun poistumisen kautta. Kurssien väheneminen ei

automaattisesti takaa toiminnan laadun kehittämistä.

Epäselväksi jäi:

(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03 488 8209)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan edellä olevan tekstin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©