Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.07.2014


 Pykälä   Otsikko
  220 KOLHON HOIVAKODIN ASUNTOJEN VUOKRAT
  221 HYVINVOINTIKERTOMUSTYÖN ORGANISOINTI
  222 OSA-AIKAISET TÄYTTÖLUVAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN
  223 SARAPIHAN SAIRAALA / TERVEYSKESKUKSEN MUUTOSTYÖT
  224 PÄIVÄKODIN SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN ESITYS
  225 POUKANTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKOITSIJAN VALINTA
  226 ISONIEMEN TEOLLISUUSALUEEN KORTTELIEN 7058, 7059 JA 7060 KAAVAMUUTOS / MAANOSTO / YMPÄRISTÖRAKENNUS AHOLA OY
  227 MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIINTEISTÖSTÄ HIETARANTA, 508-401-3-437, KIINTEISTÖ OY VILPPULAN HIETARANNANTIELLE
  228 TÄYTTÖLUPA, VILPPULANKOSKEN KOULUN JA VILPPULAN YHTEISKOULUN KANSLISTI
  229 YHTEISKUNNAN KORVAAMIEN KULJETUSTEN TEHOSTAMISSELVITYS
  230 LAUSUNTO POLIISIN LUPAPALVELUJEN VÄHENTÄMISESTÄ SISÄ-SUOMESSA
  231 SUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSPÄIVIKSI SYYSKAUDELLA 2014
  232 KUNTAYHTYMIEN PÖYTÄKIRJAT
  233 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  234 ILMOITUSASIAT

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Haapoja Janijäsen
  Kivilahti Mikkojäsen
  Lindroos Kaijäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Vuohelainen Laurivarajäsen
 
  Pirttilahti Artovaltuuston pj.
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Rauhala Saaratilaajajohtaja,pöytäkirjanpitä


©