Poistuminen | Toimielimet | Vanhusneuvosto | Pöytäkirja 09.04.2014

Vanhusneuvosto
Kokous 09.04.2014 / Pykälä 6


Edellinen asia | Seuraava asia

Vanhusneuvosto
§ 6
09.04.2014

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

VANHNEU § 6

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Muina asioina käsiteltiin:

1. Valittiin mahdollisesti perustettavaan ARA-rakennushankkeen rakennustoimikuntaan vanhusneuvoston edustajaksi Tarmo Peltomäki.

2. Ritva Anttila toi esille tapahtuman kotihoidon asiakkaan saamasta epäasiallisesta palvelusta. Karoliina Nummi selvitti sattuneen tapahtuman ja tilanteen taustaa.

3. Seuraava kokous päätettiin pitää 11.6.2014 klo 10.00

4. Tarmo Peltomäki totesi, että vanhusneuvostolle ei ole tuotu käsiteltäväksi vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa. Saara Rauhala esitti, että vanhuspalvelusuunnitelman käsittely vie suurimman osan vanhusneuvoston työajasta vuonna 2014. Keskusteltiin vanhusviikolla mahdollisesti järjestettävästä yleisötapahtumasta, jonka yhteydessä järjestettäisiin vanhusjärjestöjen ja sidosryhmäyhteisöjen tapaaminen toimintassännön 2 § kohdan 8 mukaisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©