Poistuminen | Toimielimet | Vanhusneuvosto | Pöytäkirja 09.04.2014

Vanhusneuvosto
Kokous 09.04.2014 / Pykälä 5


Edellinen asia | Seuraava asia

Vanhusneuvosto
§ 5
09.04.2014

VANHUSPALVELUSUUNNITELMAN VALMISTELU

VANHNEU § 5

Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi (Vanhuspalvelulaki, 5 §).

Suunnitelman pitää perustua arvioon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta ja sisältää konkreettisia toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattava, miten kunnan eri toimialat, kuten kunnan asumis-, kulttuuri-, liikunta-, sivistys- ja tekninen toimi osaltaan tukevat ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä.

Kunnan on tuettava ikääntyneen väestön toimintakykyä ja terveyttä toimenpiteillä, joilla vahvistetaan

a) iäkkäiden ihmisten omaehtoista toimintaa

b) eri toimijoiden, kuten järjestöjen, seurakunnan ja yritysten, yhteistyötä sekä

c) kunnan eri toimialojen yhteistyötä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämisessä

Lakisääteiseen vanhuspalvelusuunnitelmaan toi sisältöä ja laajutta myös LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUIDEN PARANTAMISEKSI (Suomen kuntaliitto / Sosiaali- ja terveysministeriö 2013), joka julkaistiin 17.7.2013. Suosituksessa määritellään hyvinkin tarkkoja tavoitteita, jotka on huomioitava vanhuspalvelusuunnitelman laadinnassa kaikkien kaupungin eri hallintokuntien osalta.

Suositus on toimitettu vanhusneuvoston jäsenille ennakkoon.

Vanhusneuvosto on käsitellyt valmisteilla olevaa vanhuspalvelusuunnitelmaa viimeksi kokouksessaan 26.2.2014. Tällöin oli esillä vanhuspalveluiden nykytilanteen kartoitus.

Valmisteilla oleva vanhuspalvelusuunnitelman kokonaisuus tulee olemaan hyvin laaja. Koska suunnitelmassa on määriteltävä toimenpiteet ja toteutusaikataulut, valmisteluun tarvitaan myös sosiaali-ja terveyspalveluiden tuottajan (Mäntänvuoren Terveys Oy:n) sekä kaupungin muiden hallintokuntien osallistumista.

Valmistelijan esityksenä on, että tässä kokouksessa käsiteltäisiin laatusuosituksen mukaiset kohdat 1.-3. ja niiden sisältö eli varsinaiset toimenpiteet Mänttä-Vilppulan vanhuspalvelusuunnitelmassa. Em. kohdat ovat

1. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS

2. ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ

3. MAHDOLLISIMMAN TERVEEN JA TOIMINTAKYKYISEN IKÄÄNTYMISEN

TURVAAMINEN

Liitteessä on valmistelijan kysymyksiä ja kommentteja asioiden käsittelyn pohjaksi.

Päätös:

Käsiteltiin laajassa keskustelussa laatusuosituksen mukaiset kohdat 1.-3. Keskustelun aikana kirjattiin useita toimenpide-ehdotuksia, joiden mukaisesti vanhuspalvelusuunnitelman valmistelu etenee.


Edellinen asia | Seuraava asia©