Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 201Kaupunginhallitus
§ 201
23.06.2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON TOTEUTUMINEN 31.5.2014

KH § 201

LIITE 3: Erikoissairaanhoidon toteutuma 2014

 

Erikoissairaanhoidon palvelut kaupungille tuottaa pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palvelusopimukseen perustuen. Erikoissairaanhoidon palveluostoja toteutuu myös perusterveydenhuollon tai yksityisten toimijoiden lähetteillä myös muissa terveydenhuollon yksiköissä.

PSHP:n palvelujen euromääräinen käyttö on kokonaisuudessaan vähentynyt edellisvuodesta 593.000 € eli -10,0 %. Vaihtelut klinikoittain ovat erittäin suuria. PSHP:n palvelusopimuksen toteutuma on kokonaisuudessaan 46,6 % (laskennallinen toteutuma 5 kk= 41,7 %).

PSHP:n hoitojaksot ovat vähentyneet 93 jaksolla eli -11,3 %. Hoitopäivät ovat vähentyneet -14,2 % eli yhteensä 602 päivää (= psykiatrian lisäys 191 pv ja muiden vähennys 794) edellisvuodesta. Hoitojakson pituus on kehittynyt seuraavasti edellisvuoteen verrattuna

- psykiatria 23,9 vrk > 29,6 vrk (lisäys 5,8 päivää/jakso)

- muu erikoissairaanhoito 4,5 vrk > 4,0 vrk (vähennys 0,5 päivää/jakso)

Muun kuin PSHP:n erikoissairaanhoidon ostoja on toteutunut yhteensä 417.000 €.

Mäntän sairaalan käyttö on ollut seuraava:

 

Mäntän sairaalan käyttö tammi-toukokuu 2013-14 / Mänttä-Vilppula
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurot / 1.000 €
2013
2014
Muutos
 
ESH – Vuodeosasto
430
221
-209
-48,6%
Avohoitokäynnit yhteensä
400
415
15
3,8%
Toimenpidepaketit yhteensä
216
220
4
1,9%
Yhteensä 1.000 €
1046
856
-190
-18,2%
 
 
 
 
 
Lukumäärät
2013
2014
Muutos
 
ESH – Vuodeosasto (vrk)
1175
534
-641
-54,6%
Avohoitokäynnit yhteensä
1848
2018
170
9,2%
Toimenpidepaketit yhteensä
390
431
41
10,5%
Yhteensä 1.000 €
3413
2983
-430
-12,6%

PSHP lopetti Mäntän sairaalan erikoissairaanhoidon 15-paikkaisen vuodeosaston 30.4.2014. Mäntän sairaalan tilauksesta jää näin ollen käyttämättä n. 650.000 € vuodeosaston toiminnan loppumisesta johtuen.

Erikoissairaanhoidon sopimuksen tarkistusneuvottelut käytiin 13.6.2014. Tilaajajohtaja esitti neuvottelussa, että Mäntän sairaalan erikoissairaanhoidon vuodeosaston tilauksesta ja ennakkolaskutuksesta poistetaan käyttämättä jäävä 650.000 €. Asia jäi neuvottelussa avoimeksi ja PSHP:n edustajat lupasivat selvittää asian 30.6.2014 mennessä.

(Valmistelija tilaajajohtaja Saara Rauhala, 050 3009 599)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

©