Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 197Kaupunginhallitus
§ 197
23.06.2014

UINNINVALVOJAN SIJAISUUS

KH § 197

Mänttä-Vilppulan uimahallilla on kaksi uinninvalvojan tointa. Uimahallilla on oltava aina nimetty valvoja, kun hallissa on asiakkaita. Työvapaan vuoksi toinen uinninvalvoja on poissa tehtävästä 10.12.2014 saakka.

Liikuntapalveluissa ei ole olemassa henkilöstöresurssia sijaisuuden hoitamiseen. Liikuntapalvelut anoo kaupunginhallitukselta lupaa palkata uinninvalvojan sijainen ajanjaksolle 11.8. - 10.12.2014, työaika 38,25 h / viikko.

(Valmistelija: Jari Ahvenjärvi)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©