Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 196Kaupunginhallitus
§ 196
23.06.2014

KIINTEISTÖHUOLLON OPPISOPIMUS

KH § 196

Kaupungin tilapalvelujen kiinteistöhuollossa on jo pitemmän aikaa pyritty varautumaan tilanteeseen, jossa henkilöstö vaihtuu eläkkeelle jäämisen vuoksi. Lisäksi tällä hetkellä on yksi laitosmies pitkällä sairaslomalla. On tärkeää, että kiinteistötekniikkaan liittyvä osaaminen ja tietämys saadaan siirtymään uusille henkilöille. Jos muutostilannetta ei osata hoitaa joustavasti, kustannukset kiinteistöjen omistajalle voivat nousta korkeiksi.

Erääksi toimivaksi ratkaisuksi on osoittautunut sopivan pohjakoulutuksen omaavan henkilön löytäminen ja kouluttaminen näihin tehtäviin oppisopimuksen avulla. Kevään 2014 aikana tähän sopiva ja oppisopimus koulutuksesta kiinnostunut henkilö löytyikin. Juha Aholalla (s. 1992) on rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksesta ja viimeksi hän on ollut kaupungilla kuntouttavassa työtoiminnassa, joka jatkuu 30.6.2014 saakka.

Hänen kanssaan on yhdessä SASKY:n oppisopimustoimiston kanssa neuvoteltu sopimus, jonka nojalla hän aloittaa 1.7.2014 Kiinteistönhoidon osaamisalalla Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon tavoitteenaan Kiinteistönhoitajan tutkinto. Tietopuolisen opetuksen järjestää Tampereen aikuiskoulutuskeskus / LVI- ja kiinteistöala, vastuukouluttajanaan Heikki Mahlamäki. Paikallisesti Aholan perehdyttämisestä oppisopimuksen ajalla vastaa kiinteistönhoitaja Tommi Aronen. Oppisopimusta koskeviin neuvotteluihin ovat kaupungin puolelta osallistuneet Pekka Pietiläinen, Tommi Aronen ja Ilkka Nikmo.

Aholalle on vahvistettu tehtäväkohtainen palkka on 1.7.2014 alkaen ja siihen kaupunki on oikeutettu saamaan palkkatukea, joka on jo haettu ja päätös saatu TE- toimistolta. Oppisopimuksen ajalta 1.7.2014 – 31.5.2016 kaupunki saa lisäksi koulutuskorvausta 100 euroa/kk.

Asia saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi voimassaolevista täyttölupasäännöksistä johtuen.

(Valmistelija kaupunginlakimies Ilkka Nikmo, 03-488 8241)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©