Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 195Kaupunginhallitus
§ 195
23.06.2014

MÄÄRÄAIKAISEN LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPA LUKUVUODEKSI 2014 - 2015 SIVISTYSTOIMEEN

243//2014

KH § 195

Savosenmäen koulun viidennen luokan luokanopettaja on harkinnanvaraisella virkavapaalla 31.7.2014 asti. Hän on nyt irtisanoutunut virastaan 1.8.2014 lähtien. Hänen tilalleen tarvitaan luokanopettaja opettamaan ensi lukuvuonna kuudesluokkalaisia. Kuudennen luokan oppilasmäärä on 62, joten vuosiluokka jaetaan kolmeen opetusryhmään.

Viran täyttäminen ei lisää palkkakustannuksia eikä lisää opettajamäärää.

Koska irtisanoutumisilmoitus tuli vasta nyt, paikkaa ei ehditä täyttää toistaiseksi ensi lukuvuodeksi ja se täytetään ensin määräaikaisesti. Tähän virkaan pyydetään täyttölupa. Viran täyttämistä toistaiseksi tarkastellaan keväällä 2015.

(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03 488 8209)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©