Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 218


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus
§ 218
23.06.2014

MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÖLUPA, KAUPUNGINARKKITEHDIN SIJAISUUS

KH § 218

Kaupunginarkkitehti on virkavapaalla 19.6.2014 - 30.9.2014. Vireillä olevien ja uusien vireille tulevien kaavahankkeiden sujuvan läpiviemisen kannalta on tarpeen pyrkiä saamaan kaupunginarkkitehdin virkavapaan ajaksi sijainen. Sijaiselta edellytetään vähintään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 §:n mukaista kaavan laatijan pätevyyttä, mutta ei kaupunginarkkitehdiltä edellytettyä ylempää korkeakoulututkintoa. Sijaisuuden aikaiset tehtävät ja palkka sopeutetaan valittavan henkilön pätevyyden mukaan.

Kaupungin voimassa olevien täyttölupamäärysten (khall 3.6.13 § 199 ja hallintosääntö § 28) mukaan yli yhden kuukauden kestäviin palvelussuhteisiin ottamisiin tulee saada kaupunginhallituksen lupa.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©