Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 213Kaupunginhallitus
§ 213
23.06.2014

OSALLISTUMINEN SELVITYKSEEN / KOULUTUSYHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ALUEELLA

KH § 213
OHEISMATERIAALI: Muistio neuvottelusta

OHEISMATERIAALI: Dia esitys koulutusyhteistyön tiivistämisestä

Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on 29.04.2014 § 78 päättänyt esittää koulutuskuntayhtymän jäsenkunnille, että ne nimeäisivät kukin 30.5.2014 mennessä 2-3 edustajaa työryhmään, jonka tehtävänä olisi selvittää edellytykset siirtää Sastamalan koulutuskuntayhtymän toiminta-alueen lukiotoiminta ja kansalaisopistotoiminta Sastamalan koulutuskuntayhtymään.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus nimesi omat edustajansa työryhmään kokouksessaan 12.5.2014 § 159. Työryhmän ensimmäinen neuvottelu oli perjantaina 13.6.2014. Neuvottelun muistio on esityslistan oheismateriaalina.

Neuvottelussa oli sovittu, että tehdään selvitys siitä, onko Sastamalan koulutuskuntayhtymän toiminta-alueen lukioiden ja vapaan sivistystyön oppilaitosten siirtäminen osaksi Sastamalan koulutuskuntayhtymää taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista. Edelleen neuvottelussa oli todettu, että Pirkanmaan liiton kanssa on sovittu selvityksen 25.000 euron kehittämisrahoituksesta, josta Pirkanmaan liiton osuus on 12.500 euroa ja selvitystyöhön mukaan lähtevien toimijoiden osuus 12.500 euroa.

Neuvottelussa oli todettu, että selvitystyöhön mukaan lähtevät kunnat ilmoittautuvat 30.6.2014 mennessä kuntayhtymäjohtaja Antti Lahdelle ja samalla sitoutuvat maksamaan osuutensa selvitystyön kustannuksista. Elokuussa on tarkoitus nimetä puolueeton selvittäjä esim. Kuntaliiton kautta. Lisäksi neuvottelussa oli todettu, että selvitystyöhön sitoutuneiden kuntien kuntajohtajat tai näiden valtuuttamat varahenkilöt kokoontuvat 12.8.2014 klo 13.00 Vexve Areenan neuvottelutiloihin laatimaan selvitystyön suuntaviivat.

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää, että

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©