Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 194Kaupunginhallitus
§ 194
23.06.2014

OSA-AIKAISEN KIRJASTOTYÖNTEKIJÄN TÄYTTÖLUPA SIVISTYSTOIMEEN, SIJOITUSPAIKKANA POHJASLAHTI

243//2014

KH § 194

Pohjaslahden kirjaston osa-aikainen kirjastotyöntekijä jää vanhuuseläkkeelle 1.10.2014 lähtien. Kirjastotyöntekijän työaika on 4,5 tuntia viikossa ja tehtäviin kuuluu asiakaspalvelua, aineiston järjestelyä sekä kirjaston siivousta.

Pohjaslahden kirjasto on auki neljä tuntia viikossa, talviaikaan maanantaisin klo 17 -19 ja keskiviikkoisin klo 9 -11. Kesällä keskiviikon aukioloaika siirtyy perjantaille klo 17 -19. Kirjasto toimii myös koulukirjastona ja palvelee ryhmäperhepäiväkotia sekä kesäasukkaita.

Pohjaslahden kirjaston aineistonhankintaan liittyvät tehtävät kirjojen valinnasta muovittamiseen hoidetaan Mäntän ja Vilppulan kirjastoissa. Vilppulasta tuodaan myös siirtokokoelmina aineistoa. Aineistoa Pohjaslahden kirjastossa on n. 6 500 nidettä. Vuonna 2013 uutta aineistoa hankittiin 180 nidettä. Lainoja oli 3 444, joista lasten ja nuorten aineiston lainauksen osuus oli n. 60 % . Käyntejä oli 1 513. Lainat ja käynnit lisääntyivät edellisvuodesta.

Pohjaslahden kirjaston kulut vuodessa ovat n. 7 500 €. Kirjastotyöntekijän palkan osuus on n. 3 700 euroa. Muita menoja ovat mm. kylätalon vuokra ja aineistonhankinta.

Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjastolla ei ole kirjastoautoa, joten on nähty tärkeäksi kuntalaisten tasavertaisuuden vuoksi, että kirjaston toimipisteitä on suurimmissa taajamissa Mäntässä, Vilppulassa, Kolhossa ja Pohjaslahdella. Pohjaslahdelta ei ole toimivaa julkista liikennettä esim. Vilppulaan. Henkilöstön vähäisen lukumäärän ja myös pitkien etäisyyksien vuoksi Pohjaslahden kirjastoa ei pystytä hoitamaan muista toimipisteistä käsin.

Kirjasto on tärkeä palvelu pohjaslahtelaisten ja kesäasukkaiden viihtymisen kannalta. Kattava kirjaston palveluverkko luo myös myönteistä kuntakuvaa.

Niinpä sivistystoimi pyytää täyttölupaa osa-aikaisen (4,5 tuntia / viikossa) kirjastotyöntekijän palkkaamiseen, sijoituspaikkana Pohjaslahti, 1.10.2014 lähtien.

(Valmistelija kirjastojohtaja Riitta Taskinen puh ja sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03 488 8209)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©