Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 212Kaupunginhallitus
§ 212
23.06.2014

PALVELULIIKENTEEN PALVELUTASON PERIAATTEET

KH § 212
OHEISMATERIAALI:
Aikataulut MS-Charter 12.8.2013 - 31.5.2014, Aikataulu Kimmo Vuokko, Asiointi- ja palveluliikennereitin aikataulu +

käyttäjämäärät viikko 22/2014 sekä Halli/Raja-ahon ja sairaalan vuorojen käyttäjämäärät


Mänttä-Vilppulan kaupunki on kilpailuttanut palveluliikenteen kuljetukset ajalle 1.8.2011-31.7.2014, jonka lisäksi kaupunginhallitus on tehnyt 10.2.2014 § 50 päätöksen optiovuoden käytöstä 1.9.2014-31.7.2015.

Tämän kilpailutuksen palvelutason periaatteet kaupunginhallitus on päättänyt 20.04.2009 § 144.

Palveluliikenteen tarkoituksena on yhdistää kaupungin eri kuljetuksia, esim. päiväkeskuskuljetuksia ja vammaispalvelulain (VPL) mukaisia kuljetuksia ja avointa palveluliikennettä. Tarkoitus on tuottaa kuljetusten yhdistelyjen kautta säästöä.

Asiointiliikenteen periaatteena on kaupunginhallituksen päätöksen 20.04.2009 § 144 perusteella ollut järjestää asiointimahdollisuus kaksi kertaa viikossa arkipäivinä. Asiointipäivät eivät ole olleet peräkkäisiä päiviä.

Tällä hetkellä asiointiliikennettä on ollut reiteillä: 1. Kolho - Mänttä keskiviikkona ja perjantaina, 2. Haikka - Tammikoski - Vilppula tiistaina ja torstaina, 3. Ylä-Vääri - Vilppula tiistaina ja perjantaina. Palvelu- ja asiointiliikennettä on ollut reiteillä: Mäntän itäinen maanantaina ja keskiviikkona, Mäntän läntinen tiistaina ja torstaina sekä Mänttä - Vilppula - Mänttä torstaina ja perjantaina. Reiteiltä on poikettu kutsuperiaatteella aikataulun sallimissa rajoissa ja kuljetettu myös taksisetelin mukaista liikennettä, jolloin ei ole peritty omavastuuta.

Reittien 1-3 kohdalta voi tehdä havainnon, että reitin toinen liikennöintipäivä on käyttäjämäärältään huomattavasti pienempi kuin toinen. Keskimääräiset päivittäiset matkat reiteillä 1-3 tammi-huhtikuulta 2014.

 

keskim.matkoja
 
ti
ke
to
pe
Reitti 1
 
 
7,5
 
2,5
Reitti 2
 
1,77
 
5,06
 
Reitti 3
 
6,41
 
 
1

 

Mäntän taajaman osalta asiointi- ja palveluliikenneautoa käyttävät myös VPL-asiakkaat (lipuilla kulkijat). Kuljetettavien henkilöiden määrä viikon 22/2014 aikana on ollut 5-15 /pvä, josta kutsuliikenteenä hoidettua kuljetusta keskimäärin 4 henkilöä päivässä. Eniten liikkujia on ollut perjantaina, jolloin auto on käynyt Vilppulassa ja tullut Vuohijoen kautta Mäntän keskustaan ja käynyt sen jälkeen Savosenmäessä. Mäntän itäisen reitin käyttö on ollut keskiviikkona suositumpaa kuin maanantaina ja Mäntän läntisen reitin käyttö on tiistaina ollut vilkkaampaa kuin torstaina.

Seuraavassa taulukko käytetyistä matkoista 12.5.-16.5.2014 ns. Mäntän palveluliikenteessä.:

 

 

 
maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
matkoja/
 
 
 
 
 
reitti
2
14
10
4
18
matkoja/
 
 
 
 
 
kutsu
8
8
8
4
12
matkoja yht.
10
22
18
8
30

Lisäksi kaupunki on ostanut arkisin liikennettä välillä Mänttä-Halli-Mänttä. Tämän vuoron linja-auto on ajanut pari kertaa päivässä Raja-ahon kautta. Lisäksi linja-auto on käynyt Raja-aholla kaksi kertaa päivässä ja sairaalalla kaksi kertaa päivässä.

Kaupunki tulee kilpailuttamaan asiointi- ja palveluliikenteen talvella 2014 - 2015. Kilpailutus tullee koskemaan ajanjaksoa 1.8.2015 – 31.7.2018. Kilpailutuksen suunnittelua varten hankittiin ja hyväksyttiin tarjous Kangasalan kunnalta, jonka liikennesuunnittelija suunnittelee liikenteiden reitit ja aikataulut. Tätä suunnittelua varten tarvitaan kaupunginhallituksen palvelutasopäätös.

Palvelutasopäätöstä on valmistellut kevään 2014 aikana joukkoliikennetyöryhmä, johon ovat kuuluneet Alli Ruuhilehto, Pirkko Papinsaari, Markus Auvinen ja Ilkka Nikmo. Valmistelutyöryhmä on käytössään olleiden matkustajamäärätietojen perusteella päättänyt esittää hyväksyttäväksi seuraavia periaatteita:

Työryhmä on keskustelussa sivunnut myös mahdollisuutta, että kaupunki voisi itse hoitaa asiointi- ja palveluliikenteen, mikäli se voitaisiin suorittaa yhdellä autolla. Tämä kuitenkin edellyttäisi investointeja sekä kuljettajan ja varahenkilön rekrytointia. Työryhmä ei ole valmistellut tätä koskevaa esitystä.

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2013:

 

 
2041 Asiointiliikenne
2042 Palveluliikenne
2043 Ostetut linja-autovuorot
 
 
 
 
Tulot
7 728,79
3 961,51
1 208,46
Menot
63 056,17
27 931,41
103 911,52
Netto
55 327,38
23 969,90
102 703,06

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Lasse Siltanen oli esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

©