Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 210Kaupunginhallitus
§ 210
23.06.2014

MÄNTTÄ-VILPPULAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

96//2013

KH § 210
LIITE 11: Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava on valmisteluvaiheessa. Kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviontisuunnitelma on valmistunut.

Maankäyttö- ja rakennuslain § 63:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. Edelleen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoituksen alustava aikataulu ja ja vaiheet, jolloin osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asiakirja, jota tarvittaessa päivitetään kaavaprosessin edetessä.

(Valmistelija kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 03-488 8301)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©