Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 209Kaupunginhallitus
§ 209
23.06.2014

LISÄMÄÄRÄRAHA KAAVASUUNNITTELIJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN

KH § 209

Mänttä-Vilppulan kaavoituspalveluiden resurssipulaan on etsitty ratkaisuja monella eri tavalla. Aiheesta on tehty useita valtuustoaloitteita, joiden kautta tilannetta on myös tarkasteltu useasta eri näkökulmasta.

Kaavasuunnittelijan toimi on perustettu syksyllä 2011. Toimi täytettiin syksyllä 2011, mutta silloin rekrytoitu henkilö irtisanoutui paikkakunnalta muuton vuoksi keväällä 2012. Tämän jälkeen kaavasuunnittelijan toimea ei ole täytetty suurelta osin talouden tasapainottamisen vuoksi. Kaupungin kokonaistalouden perusteella toimelle ei varattu määrärahaa vuoden 2014 talousarviossa. Kuitenkin resurssipulaan ei ole selvityksistä huolimatta löytynyt selkeää ja yksiselitteistä vaihtoehtoa kaavasuunnittelijan toimen täyttämiselle.

Viimeisimmän valtuustoaloitteen valmistelun yhteydessä on päädytty esittämään kaavasuunnittelijan toimen täyttämistä. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2014 talousarvioon on pyydettävä valtuustolta lisämääräraha. Alustavasti on oletettu, että kaavasuunnittelijan toimi voitaisiin täyttää avoimen haun kautta lokakuun alusta lukien, joilloin lisämääräraha vuodelle 2014 olisi arviolta kolmen kuukauden palkkauskustannukset sivukuluineen.

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupuginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös: Keskustelussa Timo Tukia esitti, että asiaa ei esitetä kaupunginvaltuustolle.

Mikko Kivilahti kannatti Timo Tukian esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeava muutosesitys, jota on kannatettu, joten asiasta on äänestettävä ja esitti äänestysmenettelyksi kättennostoäänestystä mikä hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Tukian esitystä kannatti 8 ( Timo Tukia, Mira Anttila, Kai Lindroos, Marika Ala-Herttuala, Anneli Helander, Lasse Siltanen, Mikko Kivilahti ja Alli Mäkinen) ja kaupunginjohtajan päätösesitystä kannatti 1 (Jani Haapoja).

Timo Tukian muutosesitys hyväksyttiin äänin 8 - 1.

Hyväksyttiin.

©