Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 207Kaupunginhallitus
§ 207
23.06.2014

LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS POHJASLAHDEN KOULUUN VUODELLE 2014

967//2012

KH § 207

LIITE 10: Kustannusarvio 2014-2017

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 31.3.2014 § 8, että

- Pohjaslahden kyläkoulu saa jatkaa tämän vaalikauden, käytännössä kevääseen 2017 saakka, jolloin tilanne arvioidaan uudelleen

- päätöksen taloudellisuus varmistetaan sillä, että valmistavaa opetusta jatketaan Pohjaslahdella

- tällä vaalikaudella valtuusto miettii yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa kuinka koulun ja sen ympäristön mahdollisuuksien käyttöä voidaan lisätä.

Tehdessään päätöstä kaupunginvaltuusto ei ottanut kantaa Pohjaslahden koulun jatkamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan 16.12.2013 (79 §) hyväksyessään talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 - 2016 päättänyt ettei Pohjaslahden koululle osoiteta määrärahoja enää syksystä 2014 lukien.

Vuoden 2014 talousarviovalmistelussa ja -päätöksessä olikin ajatuksena Pohjaslahden koulun lakkauttaminen keväällä 2014. Näin ollen talousarviossa ei ole määrärahoja Pohjaslahden koulun jatkamiselle loppuvuodeksi 2014. Mikäli Pohjaslahden koulu jatkaa toimintaansa, lisämäärärahoja tarvitaan sekä sivistyspalveluiden että teknisten palveluiden toimialoille.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.5.2014 § 28 päättänyt pyytää valtuustolta yhteensä 46.165 euron lisämäärärahaa loppuvuodelle. Lisäksi tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.5.2014 § 65 päättänyt pyytää yhteensä 35.500 euron lisämäärärahaa. Yhteensä lisämäärärahatarve loppuvuodelle 2014 Pohjaslahden koulun jatkamiseen on siten 81.665 euroa.

Sivistyspalvelut ja tekniset palvelut ovat lisäksi tehneet kustannuslaskelman myös tulevien taloussuunnitelmavuosien kustannuksista ( LIITE 10 ). Siinä tapauksessa, että Pohjaslahden koulua ei lakkautettaisi, talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 muutokset vaatisivat arvion mukaan yhteensä n. 717.029 euron lisäresurssoinnin.

Kaupungin taloudellisen aseman huomioon ottaen tarvittavan lisämäärärahan määrä Pohjaslahden koulun jatkamiseen on merkittävä erityisesti koko taloussunnitelmakautta ajatellen.

Mainitusta kaupunginvaltuuston päätöksestä (31.3.2014, § 8) on tehty kunnallisvalitus eikä päätös näin ollen ole vielä lainvoimainen. Jotta sivistyksen ja teknisen palveluelueen toimintaa voidaan suunnitella syyslukukaudelle, on lisämäärärahaesitys syytä käsitellä ennen lomakautta. Toinen vaihtoehto on odottaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisua mainittussa valituksessa. Jälkimmäinen menettely kuitenkin johtaa valmistelun ja toiminnan suunnittelun hankalaan tilanteeseen.

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös: Kai Lindroos esitti, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimii Lasse Siltanen. Esitys hyväksyttiin.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Alli Mäkinen, Timo Tukia ja Mira Anttila olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

©