Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 206YT-ryhmä
§ 16
10.04.2014
YT-ryhmä
§ 24
04.06.2014
Kaupunginhallitus
§ 206
23.06.2014

HENKILÖSTÖN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014

YTRYH § 16

LIITE 3: Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma 2014, luonnos 1.

Vuoden 2014 alusta astui voimaan joukko lakeja ja lain muutoksia, jotka edellyttävät kunnilta ja kuntayhtymiltä henkilöstön koulutussuunnitelman laatimista. Säädöskokonaisuuteen kuuluvat Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013), Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (1138/2013), Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (kuntakonsernin yritykset) (1137/2013) sekä Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (1141/2013) ja Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013.

Liitteessä on esitetty luonnos Mänttä-Vilppulan kaupungin koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2014.

KT Kuntatyönantajat on antanut asiasta yleiskirjeen 11/2013.

Kuntia koskevaan yt-lakiin on lisätty uusi 4 a §. Sen mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Uudet säännökset liittyvät toisaalta osaamisen kehittämiseen , toisaalta samassa yhteydessä laajennetaan yhteistoimintavelvoitteita raamisopimuksessa vuonna 2011 sovitulla tavalla.

Uudet velvoitteet täsmentävät henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältövaatimuksia ja koskevat:

* toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrää ja näiden kehitysarviota,

* eri työsuhdemuotojen käytön periaatteita,

* periaatteita, joilla ylläpidetään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta,

* arviota koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, osaamisvaatimusten muutoksista ja niiden syistä ja tähän perustuvaa vuosittaista suunnitelmaa, ja

* suunnitelman toteuttamista ja seurantaa.

Suunnitelmassa on käsitelty

* suunnitelman säädöspohjaa

* kaupungin henkilöstörakenteen kehittymistä vuosina 2010 - 2013 ja kehitysennustetta 2014 - 2017,

* palvelussuhdemuotojen käytön periaatteita

* osaamisen kehittäminen periaatteita ja menetelmiä

* palvelualueiden kehittämissuunnitelmia ja budjetointia

* yhteistä koulutusta, ja

* koulutuskorvausta ja sen hakemista.

Suunnitelman liitteenä on lomakkeet palvelualueen koulutus- ja kehittämissuunnitelmalla ja vastuualueen /osavastuualueen koulutus- ja kehittämissuunnitelmalle.

Tätä YT-ryhmä kokouskutsua kirjoitettaessa 1.4.2014 tuli KT Kuntatyönantajien KT-yhteyshenkilötiedote koskien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. KT lähetti viestin liitteenä kuntiin Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisen mallin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi. Tiedotteessa todetaan, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle kuluvan vuoden aikana.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Päätös: YT-ryhmä päätti, että koulutussuunnitelmasta odotetaan vielä palvelualuejohtajien kommentteja ja asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

_______________

YTRYH § 24

LIITE 2: Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma 2014, luonnos 2

LIITE 3: Palvelualueen suunnitelmalomake

LIITE 4: Vastuu- ja osavastuualueen suunnitelmalomake

Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman luonnos 2 on pöytäkirjan liitteenä.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700)

Päätös: YT-ryhmä omalta osaltaan hyväksyi suunnitelman ja totesi, että se saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

KH § 206

LIITE 9: Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma 2014

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©