Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 205Kaupunginhallitus
§ 205
23.06.2014

VASTASELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN MARJUT VARJORANNAN POIKKEAMISLUPAHAKEMUSTA

978//2012

KH § 205

LIITE 6 : Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto ja Marjut Varjorannan selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

LIITE 7 : Valituskirjelmä korkeimmalle hallinto-oikeudelle

LIITE 8 : Vastaselitys

OHEISMATERIAALI : Teknisen lautakunnan päätös 29.01.2013

OHEISMATERIAALI : Teknisen lautakunnan päätös 26.03.2013

OHEISMATERIAALI : Tekninen lautakunnan päätös 25.02.2014

Korkein hallinto-oikeus pyytää vastaselitystä Pirkanmaan ELY-keskuksen 06.05.2014 antaman lausunnon ja Marjut Varjorannan 20.05.2014 antaman selityksen vastaselityksen antamista varten. Asiaa koskee Marjut Varjorannan poikkeamislupahakemusta koskien hänen omistamansa loma-asunnon muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Vastaselitys ja sen liitteet on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30.06.2014 mennessä.

Asian taustaa:

Marjut Varjoranta on toimittanut 19.10.2012 Mänttä-Vilppulan kaupungin tekniselle lautakunnalle poikkeamislupahakemuksen koskien hänen omistamansa loma-asunnon (kiinteistötunnus 508-416-30-59) muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.01.2013, § 5, ja päätti yksimielisesti myöntää Marjut Varjorannan poikkeamisluvan.

25.02.2013 päivätyllä valituksella hallinto-oikeudelle Pirkanmaan ELY-keskus vaatii päätöksen kumoamista lainvastaisena. Tähän valitukseen hallinto-oikeus on pyytänyt 28.02.2013 lausuntoa Mänttä-Vilppulan kaupungilta. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.03.2013, § 39, jossa lautakunta pitäytyi 29.01.2013 tekemässään päätöksessä.

Myös Marjut Varjorannalle on annettu selitysmahdollisuus valituksen ja teknisen lautakunnan lausunnon johdosta, johon hän on vastannut 02.05.2013. Tämän jälkeen valittajalle, eli Pirkanmaan ELY-keskukselle on annettu vastaselitysmahdollisuus.

18.02.2014 on Hämeenlinnan hallinto-oikeus antanut päätöksen, jonka mukaan se kumoaa Mänttä-Vilppulan kaupungin teknisen lautakunnan päätöksen ja hylkää Marjut Varjorannan hakemuksen. Tähän hallinto-oikeuden päätökseen tyytymättömänä tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 25.02.2014, § 21, valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmän on laatinut kaupunginlakimies ja allekirjoittanut lautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginlakimies.

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosäännön 67 § kohdan 32 mukaan tekninen lautakunta päättää poikkeuksen myöntämisestä rakentamista koskevista säännöksistä. Tämän hallintosäännön kohdan mukaisesti lautakunta on käsitellyt poikkeamislupaa tähän asti.

Kuntalain 23 §:n mukaan kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tekniselle lautakunnalle ei ole delegoitu kaupungin puhevallan käyttämistä esim. poikkeuslupia koskevissa valitusasioissa. Siksi aiemmin teknisessä lautakunnassa vireillä ollut valitusasia on käsiteltävä kaupunginhallituksessa.

(Valmistelija kaupunginlakimies Ilkka Nikmo, 03-488 8241)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©