Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 202Kaupunginhallitus
§ 202
23.06.2014

INVESTOINTIPÄÄTÖS / VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOIVAKOTI

178//2013

KH § 202

LIITE 4: ARAn päätös

Ara on 12.02.2014 tehnyt ehdollisen varauksen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokraasuntojen rakentamisen korkotukilainksi hyväksymiseen (Ehdollinen varaus 34079/321/14). ARAn kirje varauksen myöntämisestä on esityslistan liitteenä. Kyseessä on 60-paikkaisen vanhusyksikön rakentamisesta Sarapihan yhteyteen. Ehdollinen varaus koostuu suorasta rahamääräisestä avustuksesta sekä korkotukilainainasta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 7.660.000 euroa. ARA:n ehdolisesti varaama avustus hankkeeseen on 35 %, eli 2.681.000 euroa. Lisäksi päätöksessä varattiin loppusummale 4.979.000 euroa korkotukilainaa. Hankkeen toteuttajana on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Hanke on siten kaupungin oma investointi ja se merkitään sekä velaksi että varaksi suoraan kaupungin taseeseen.

Hanke tarvitsee kuluvalle vuodelle lisämäärärahan kaavoitukseen 15.000 euroa. Alueen kaavoitus on tilattu ja se on tarkoitus tehdä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Varsinaisen rakennnushankkeen suunnittelu ja rakentaminen sekä muut investointikustannukset tulee varata kaupungin taloussuunnitelman investointiosaan vuodelle 2015.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©