Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 193


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus
§ 193
23.06.2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014

KH § 193

LIITE 13: Talouden toteumaraportti 1.1.-31.3.2014

Talousarvion 2014 perusteiden mukaan lautakuntien tulee antaa kaupunginvaltuustolle selvitys, osavuosikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain: 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12. ( tilinpäätös ) tilanteesta. Taloustoimisto tekee raporteista kaupunginvaltuustolle yhteenvedon, joka koostuu talousjohtajan raportista sekä toimialojen raporteista.

Raportti sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä tapahtumista, talouden toteumaraportit, sekä ennusteet koko talousarviovuodelle. Lisäksi on esitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten poikkeamien ehkäisemiseksi.

Raportin yhteenveto on vielä esityslistaa tehdessä kesken. Se valmistuu kaupunginhallituksen kokoukseen ja esitellään siellä.

(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

- merkitä osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2014 tiedokseen

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©